Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2021 | Vrijdag 17 september

Zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
Johannes 3 vers 14 en 15

Tijdens zijn reis door de woestijn morde het volk Israël regelmatig tegen God. Eén keer, toen de mensen hun ontevredenheid over het hemelse manna spuiden, zond God een slangenplaag. De giftige reptielen beten en vele Israëlieten stierven. Toen de overlevenden hun zonden inzagen en om medelijden smeekten, gaf God een redmiddel: de koperen slang die Mozes op een stang bevestigde. Ieder die was gebeten, maar opkeek naar de koperen slang, werd genezen en kwam niet om in het oordeel.

Deze koperen slang verwijst naar de Heiland Die aan het kruis werd verhoogd. Door de blik op het kruis gericht te houden en van Christus alleen onze redding te verwachten, is ontkoming aan het oordeel mogelijk geworden.

De Zoon des mensen werd verhoogd, omdat er op de aarde voor Hem geen plaats was – terwijl de hemel zich boven Hem toesloot, omdat Hij de zonden droeg. Deze Zoon des mensen is de Bron van het heil en alle redding!

 

Het dagboek bestellen?