Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2021 | Vrijdag 13 augustus

Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden. U hebt gehoord dat Ik tegen u gezegd heb: Ik ga heen maar kom weer naar u toe.
Johannes 14 vers 27 en 28

Is er een ‘geneesmiddel’ voor een onrustig en moedeloos hart van een kind van God? Ja. In Zijn afscheidswoorden aan Zijn discipelen wijst de Heere Jezus een middel van ware troost aan. Hij bemoedigt hen om in Hem te geloven en Hem en Zijn Woord te vertrouwen.

Leg uzelf vol vertrouwen in de hand van de Heiland. Eens kwamen we als verloren zondaars met berouw over onze zonden en met de belijdenis ervan tot God en mochten we geloven in het verlossingswerk van Zijn Zoon. Nu mogen we iedere dag ons vertrouwen op Hem stellen. Iedere hulp en alle genade komt van Hem. We mogen in alles op Hem rekenen. Dát is het beste medicijn voor een angstig hart.

De Heere Jezus is naar Zijn Vader in de hemel teruggekeerd, na Zijn sterven aan het kruis. Hij heeft beloofd dat Hij terugkomt. Terwijl Hij nu lichamelijk afwezig is, is Hij toch heel dicht bij ons, onafgebroken. Spoedig zal Hij Zijn belofte vervullen – en komt Hij!