Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2021 | Donderdag 12 augustus

Wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen.
1 Thessalonika 5 vers 3

Vier schoonmakers waren bezig een huis in Roosendaal leeg te ruimen. Diliana Elvers vond daarbij in de vriezer een handgranaat. De politie werd gebeld. Die schakelde het Team Explosieven Veiligheid in. Het bleek een oude granaat van de Koninklijke Landmacht te zijn die geen gevaar opleverde. De bewoner was een verzamelaar.

Was het overbodig geweest om de politie te bellen? Het is niet slim om voor gevaren je ogen te sluiten. Dat kan je het leven kosten. Wie niet wil zien dat na de dood Gods oordeel over de zonden volgt, bederft zijn eigen eeuwigheid! God biedt hem het geluk in de hemel aan dat nooit ophoudt, maar hij loopt dat mis. In plaats daarvan moet hij het eeuwige oordeel ondergaan. Is dat niet vreselijk dwaas?!

Wie verstandig is, denkt na over Gods waarschuwing. Die gelooft het evangelie. Hij belijdt God z’n zonden en stelt zijn vertrouwen op de Heere Jezus, de Heiland. Zo brengt hij zich in veiligheid. Hij verzekert zich van een gelukkige toekomst. Is dat niet van het allergrootste belang?