Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2021 | Vrijdag 12 maart

U hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt, Die gekruisigd was. Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, zoals Hij gezegd heeft. Kom, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. En ga haastig heen en zeg tegen Zijn discipelen dat Hij opgewekt is uit de doden.
Mattheüs 28 vers 5 tot en met 7

De boodschap van de engel voor de vrouwen die de Heere Jezus nog in het graf zochten toen Hij al was opgestaan, bevat vier belangrijke opdrachten:

Kom! – Een mens moet allereerst tot de Heiland komen en Hem z’n zonden belijden. Dit is zijn bekering.

Zie! – Hij mag geloven dat Christus voor hem is gestorven. Als hij het lege graf ziet, weet hij dat God Christus’ werk heeft aangenomen.

Ga heen! – Vervolgens mag hij de mensen opzoeken die nog geen vrede met God en geen hoop voor de toekomst hebben, mensen die nog geen weet hebben van het volbrachte werk en de opstanding van de Heere Jezus.

Zeg! – Hij mag hun dan eenvoudig alles vertellen wat hij zelf bij de Heere Jezus heeft gevonden: eeuwige vrede en het ware geluk.