Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2021 | Vrijdag 10 september

Aan Hem Die op de troon zit, en aan het Lam zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid.
Openbaring 5 vers 13

De Heere Jezus is waarachtig God en werd volkomen Mens. Hij was het Brood des levens, maar begon Zijn openbare dienst met honger. Hij was het Water des levens, maar riep op het kruis uit: “Ik heb dorst!”

Als Mens leed Hij honger, maar als God voedde Hij de hongerige mensenmenigte. Hij kende vermoeidheid, maar is onze Rust. Hij betaalde belasting, hoewel Hij de rechtmatige Koning en de Zoon was. Hem werd verweten dat Hij een boze geest had, terwijl Hij de demonen uitdreef. Als Mens bad Hij tot God, maar als God verhoorde Hij de gebeden van mensen. Hij weende Zelf, maar droogde de tranen van verdrietige mensen. Voor dertig zilverlingen werd Hij verraden, maar Hij koopt zondaars vrij.

Hij is de goede Herder, maar tegelijkertijd het Lam Dat naar de slachtbank werd geleid. Hij gaf Zijn leven; en terwijl Hij stierf, deed Hij hem teniet die de macht over de dood had.

Dít Lam is de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid waard!

 

Het dagboek bestellen?