Het Rechte Spoor – 2021 | Donderdag 9 september

Heden, indien u Zijn stem hoort, verhard uw hart niet.
Psalm 95 vers 7 en 8

Een jongetje speelde in de buurt van een militair oefenterrein in Zweden. Hij vond daar een granaat. Het kind nam het explosief mee naar school om het aan z’n vriendjes te laten zien. Een leerkracht zag het en sloeg alarm. Agenten schakelden experts in. Die maakten de granaat onschadelijk. – Wie de dagtekst van vandaag niet ter harte neemt, doet net als dat jochie: hij speelt met vuur!

Wie zich niet tot God bekeert en de Heere Jezus Christus gelooft, sterft in zijn zonden. Dat betekent dat hij in het vuur terechtkomt. Dat is niet een eenmalige ontploffing en daarna het einde. Nee, het is een kwelling tot in eeuwigheid.

Dat is zó afschuwelijk dat we nooit mogen vergeten medemensen daarvoor te waarschuwen. God roept hen allen op naar Hem te luisteren, niet hun harten te verharden en Zijn waarschuwingen niet in de wind te slaan.

God smeekt alle mensen om in Zijn Zoon te geloven, Jezus Christus. Want Hij heeft aan het kruis het werk volbracht waardoor we van dat oordeel bevrijd kunnen worden. Daarom, luister naar God!

 

Het dagboek bestellen?