Het Rechte Spoor – 2021 | Vrijdag 1 oktober

Neem (…) het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen.
Efeze 6 vers 17 en 18

Voor een gelovige christen is het gebed en het lezen van de Bijbel zo belangrijk als het ademen en het eten en drinken. Als we daarin nalatig zijn, verkommert ons geestelijke leven. Dan verliezen we onze vreugde in de Heere Jezus.

Het kan helpen onszelf bij het lezen van een gedeelte uit de Schrift een aantal vragen te stellen, zoals:

 • Wat is het onderwerp van dit hoofdstuk?
 • Wat ervaar ik als het waardevolste vers?
 • Wat leer ik over de Heere Jezus?
 • Wordt er in dit hoofdstuk een voorbeeld gegeven
  dat ik kan navolgen?
 • Is er sprake van een nalatigheid, een misstap die ik
  moet vermijden?
 • Vind ik een taak in deze verzen?
 • Tref ik een belofte aan waarop ik mag vertrouwen?
 • Word ik tot een bepaald gebed of een dankzegging
  aangezet?

 

Het dagboek bestellen?