Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2021 | Donderdag 30 september

Telkens wanneer de boze geest van God over Saul kwam, gebeurde het dat David de harp nam en erop tokkelde. Voor Saul was dat dan een verademing: het ging beter met hem en de boze geest week van hem.
1 Samuël 16 vers 23

Het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam deed een onderzoek. Zou het luisteren naar muziek bewerken dat mensen minder pijnstillers nodig hebben? Een groot aantal mensen deed eraan mee. Ze kregen vóór, tijdens en ná een ingreep een koptelefoon op om naar muziek te luisteren. De uitslag was misschien niet heel verrassend, maar toch wel opmerkelijk. Wie naar muziek luisterde, had tijdens de operatie minder nodig van het narcosemiddel propofol en van de spierontspanner midazolam. Ook ná de behandeling hadden ze minder behoefte aan pijnstillers.

De harpmuziek had op koning Saul een gunstige invloed. In de hemel zullen we als kinderen van God met gouden harpen het gezang van het nieuwe lied begeleiden. ’t Is een lied tot eer van Jezus Christus, het Lam van God. Omdat Hij voor ons geslacht is, omdat Hij op Golgotha voor onze zonden in de dood is gegaan, zullen we Hem tot in eeuwigheid prijzen. Hem komt die lofzang toe.

 

Het dagboek bestellen?