Het Rechte Spoor – 2021 | Vrijdag 1 januari

De zegen van de HEERE, die maakt rijk.
Spreuken 10 vers 22

‘De beste wensen!’ Hoeveel miljoenen keren zullen mensen het elkaar in deze eerste dagen van het jaar toewensen?

Zal die wens bij mij ook in vervulling gaan? Van wie verwacht ik eigenlijk dat goede? Verwacht ik dat van het toeval? Of denk ik dat het afhangt van mijn eigen inspanningen? Dat is dan eigenlijk wel erg onzeker.

Als je de Heere Jezus Christus als je Redder kent en God als je Vader, heb je de volle zekerheid dat alleen maar gebeurt wat Hij goed voor ons acht. Hij zoekt altijd het beste voor alle mensen die zich voor Hem hebben gebogen. En Hij vergist Zich daarbij nooit!

Die zekerheid maakt ons blij en gelukkig. Je kunt dan rustig alles aan Hem overgeven. Dat is een geweldig grote rijkdom.

Het is een bewijs van Gods oneindige liefde dat Hij alle mensen wil zegenen. Hij doet niets liever. Alleen, als een mens van Hem wegloopt, loopt hij die zegen mis. Ieder die zich omkeert en tot Hem bidt, zal die zegen in zijn leven ervaren, in een overweldigende mate – en niet alleen nu, maar ook in de eeuwigheid!

 

Het dagboek bestellen?