Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2020 | Donderdag 31 december

Ik vertrouw op U, HEERE. Ik zeg: U bent mijn God! Mijn tijden zijn in Uw hand.
Psalm 31 vers 15 en 16

Het ene jaar gaat voorbij en het volgende komt. ‘Wat een geluk!’, zegt misschien iemand. ‘Er was geen gebrek aan rampen en drama’s in het jaar dat voorbij is. Maar ik ben gelukkig door de mazen van het net geglipt. Ik ben er nog, levend!’

Wat een geluk? Nee, wat een gunst van God! Hij heeft u nog wat tijd gegeven om u met God te verzoenen, als u dat nog niet hebt gedaan. Om gered te worden voor de eeuwigheid, als u nog op de weg naar het verderf bent.

Wie al wel met Hem verzoend en behouden is, geeft Hij de gelegenheid om Hem meer en beter te dienen dan voorheen.

Wie zich zorgen maakt voor de dag van morgen, doet er goed aan zich aan Hem toe te vertrouwen. Hij heeft beloofd dat, wat er ook gebeurt, Hij er is om te helpen en te beschermen.

Het jaar is bijna voorbij, maar nog steeds kan de Heere Jezus komen. Hij heeft het ons toegeroepen dat Hij spoedig komt. Daarnaar mogen we verlangen. Dát is een waar geluk!

 

Het dagboek bestellen?