Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2021 | Maandag 4 oktober

De Zoon des mensen zal Zijn engelen uitzenden, en zij zullen uit Zijn Koninkrijk verzamelen (…) hen die de wetteloosheid doen.
Mattheüs 13 vers 41

In Antwerpen brak twee jaar geleden een vechtpartij uit in een café. Twee groepen gingen elkaar te lijf. Er sneuvelden tanden en er vloeide bloed. Agenten werden opgetrommeld om de rust te herstellen. Die liepen ook klappen op. Wat pijnlijk was: de éne groep bestond uit agenten uit Antwerpen, de andere uit collega’s uit Brussel. Ze hadden wel geen dienst en waren dan ook niet in uniform, maar toch.

Christus zal straks Zijn engelen uitzenden om alle mensen voor Zijn troon te brengen. Die engelen hebben nooit gezondigd. Er is niets op hen aan te merken. En de Rechter? De Heere Jezus werd door Gabriël al aangekondigd als dat Heilige Dat geboren zou worden. Hij is zonder zonde. Op alle mogelijke manieren heeft de duivel geprobeerd om Hem tot zonde te verleiden, maar hij had geen resultaat.

Daarom heeft de Heere Jezus ook moreel het volste recht om de mensen te oordelen. Omdat Hij het oordeel droeg voor allen die in Hem geloven, heeft Hij eveneens het recht om hen te vergeven en met God te verzoenen. Dat doet Hij graag en van harte!

 

Het dagboek bestellen?