Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2021 | Dinsdag 5 oktober

De HEERE zei: Bent u terecht in woede ontstoken?
Jona 4 vers 4

In het leven kunnen zich situaties voordoen waarin we onze beheersing verliezen, waarin we ons mateloos ergeren en boos worden. Is dat terecht? Of is dat falen dat we God moeten erkennen en belijden? God stelde die indringende vraag aan Jona, de bekende profeet: “Bent u terecht in woede ontstoken?”

De Heere Jezus heeft ons een geweldig voorbeeld nagelaten. Talloze malen hebben de mensen Hem aangevallen, Hem beledigd, Hem aangeklaagd of geprobeerd Hem in één van hun valstrikken te lokken. Niet één keer heeft Hij daar driftig op gereageerd. Nee, Hij stond ze in liefde en zachtmoedigheid te woord.

In andere gevallen streed Hij voor de waarheid van God en voor de eer van Zijn Vader. Dan week Hij geen millimeter en ontbrandde Hij in heilige toorn.

Dát is ons voorbeeld: rustig zijn en verdragen als het om onszelf gaat, maar pal staan als het gaat om de eer van God en de Naam van de Heere Jezus. We mogen onszelf beproeven wat het motief van onze boosheid is.

 

Het dagboek bestellen?