Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2021 | Maandag 22 november

De Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft (…) om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis.
Jesaja 61 vers 1

De 71-jarige Craig Coley werd in november 2017 uit de gevangenis in Californië vrijgelaten. Hij had 39 jaar opgesloten gezeten. De arme man was onterecht veroordeeld voor een dubbele moord. Een DNA-test toonde het aan: hij kon de misdaad niet gepleegd hebben. Hij kreeg een schadevergoeding van ongeveer 19 miljoen euro, zo’n half miljoen per jaar.

Is dat nu veel of weinig?

Vrijheid is zó kostbaar! De Heere Jezus is door God gezonden en gezalfd om de mensen vrijheid te brengen. Dat gaat om de bevrijding van de zonde. Van de macht van de zonde. En van het oordeel over de zonde.

Daartoe is Hij Zelf naar het kruis gegaan. Daar onderging Hij Gods straf over de zonde. Zo deed Hij de zonde volledig weg.

Wie nu tot Hem komt en Hem in het geloof als Heiland aanvaardt, wordt vrij. Wat een geluk! De kettingen vallen af en hij mag als vrij man God dienen.

 

Het dagboek bestellen?