Het Rechte Spoor – 2021 | Dinsdag 23 november

Eén ding doe ik: vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel: de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus.
Filippi 3 vers 14

Paulus ziet zichzelf als een hardloper in de renbaan. Om geen enkel risico te lopen dat hij de wedstrijd zou verliezen, keek hij niet naar links of naar rechts en helemaal niet naar achteren. Hij hield zijn ogen strak gericht op de eindstreep. Het doel dat de hardlopers vóór zich hadden, was de eerste prijs.

Dit stelde het persoonlijke christenleven van de apostel voor. Dat is geen wandeling, maar een wedloop. Het doel ervan is Christus, de verheerlijkte Heiland in de hemel. Het zien op Hem geeft de kracht om de wedloop te lopen. Nadat Paulus de Heere Jezus in Zijn hemelse heerlijkheid had gezien, was hij volkomen door Hem gegrepen. Hij verlangde er alleen nog naar om Hem te dienen en voor Hem te leven, met z’n volle inzet.

De prijs die we uit Zijn handen ontvangen, als we het einddoel hebben bereikt, is eeuwigblijvend. Hij zal ons belonen voor alles wat we voor Hem hebben mogen doen, hoewel Hij ons er Zelf de kracht voor moest geven! We mogen Hem prijzen voor al Zijn genade.

 

Het dagboek bestellen?