Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2021 | Maandag 18 januari

Daarom zegt Hij: Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen.
Efeze 4 vers 8

In de gevangenis te Zutphen zat Omar L. opgesloten. Hij had nogal wat op zijn kerfstok en had levenslang gekregen. Vier Fransen probeerden hem vorig jaar januari te bevrijden. Eén had zich als bezoeker voorgedaan. Hij liet de anderen binnen. Met een slijptol poogden ze een binnendeur te openen, maar de accu raakte leeg. Een reserveaccu hadden ze niet bij zich. Ze moesten met de staart tussen de poten vertrekken, maar werden al snel opgepakt.

Opsluiting is verschrikkelijk, vrijheid is kostbaar. God gunt dat alle mensen. Daarom zond Hij Zijn eigen Zoon naar het kruis. Daaraan is de Heere Jezus gestorven. Hij werd in het graf gelegd, maar stond op uit de dood. Zó overwon Hij de satan. Die was ‘de cipier’ van de gevangenis waarin alle mensen door hun zonden opgesloten zaten.

Jezus Christus nam zo ‘de gevangenis gevangen’. Hij stopte de cipier in de cel en wil graag alle gevangenen vrijlaten. Daarvoor is enkel bekering tot God en het geloof in de Heere Jezus nodig. – Met geweld bereik je bij God niets. Ook niet met list. Het is nodig op onze knieën te gaan en in Christus te geloven.

 

Het dagboek bestellen?