Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2021 | Maandag 17 mei

Immers, het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet.
Romeinen 8 vers 7

In Balingen, een stad in het zuiden van Duitsland, werd twee jaar geleden een man op heterdaad betrapt: hij was een bank aan het overvallen. Hij bekende dat hij de maand ervoor ook al een poging had gedaan, in Waldkirch. Toen was hij zonder buit gevlucht. In de jaren ervoor had hij bij drie andere banken wel succes gehad. Het opmerkelijke was: de man was al 80 jaar.

Heel wat mensen verlangen ernaar met pensioen te gaan, maar stoppen ze ook met zondigen? De mens is van nature verdorven. Die inborst wordt in de Bijbel ‘het vlees’ genoemd. Het is onze zondige natuur. Alles wat daaruit voortkomt, straalt verzet en opstand tegen God uit. Daar groei je nooit overheen.

Is het niet een wonder van genade dat Gods liefde naar zulke mensen is uitgegaan? Hij zond Zijn Zoon naar het kruis om voor hen het noodzakelijke offer te brengen. De Heere Jezus Christus droeg niet alleen onze zondige daden, woorden en gedachten, maar onderging ook het oordeel over die zondige natuur. Daardoor zijn wij nu gerechtigheid van God geworden.