Het Rechte Spoor – 2021 | Zondag 16 mei

Honden hebben mij omsingeld, een horde kwaaddoeners heeft mij omgeven; zij hebben mijn handen en mijn voeten doorboord.
Psalm 22 vers 17

De wonden van de Heere Jezus herinneren aan Zijn kruis. Ze zullen altijd zichtbaar blijven. Toen Hij uit de dood was opgestaan, vormden de wonden in Zijn handen en voeten het onbetwistbare bewijs dat Hij werkelijk de Heiland was Die aan het kruis had gehangen. Voor de bange en onzekere discipelen was er niets heerlijker dan de zekerheid: Hij Die in ons midden is, is werkelijk onze Meester!

Als we in de hemel zijn, zal er geen enkele twijfel over bestaan Wie de Heiland is: de zichtbare littekens zullen Hem aanwijzen. Ook wij die Hem nog nooit met onze ogen hebben gezien, zullen ons niet hoeven af te vragen Wie nu wel de Heere Jezus is. Als het eens geslachte Lam zal Hij het Middelpunt van de hemel zijn.

Hij zal ook zichtbaar worden voor de hele wereld, op de dag die God daarvoor heeft vastgelegd. Dan zal de mensheid zien en moeten erkennen: ‘Díe Persoon, dat is Degene Die wij aan het kruis hebben genageld!’ Wij mogen ons nu al vrijwillig voor Hem neerbuigen.

Geplaatst op Categorieën Homepage