Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2021 | Dinsdag 18 mei

Verblijd u altijd. Bid zonder ophouden. Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u.
1 Thessalonika 5 vers 16 tot en met 18

Verblijd u! – Dagelijks mag ik me verblijden over mijn Heiland en over mijn verlossing. Iedere keer als ik eraan denk dat Hij voor mij naar het kruis is gegaan om voor mijn zonden te sterven, weet ik dat ik op grond van Zijn dood de vergeving van mijn zonden heb ontvangen. En nu is Hij altijd bij me en wil Hij mij leiden. Ik mag met Hem leven. En het is volkomen zeker: Hij zal me straks veilig in de hemel brengen. Is dat geen reden tot blijdschap?

Bid! – Ik mag met God spreken en weet dat Hij naar me luistert. Wat een voorrecht! Ik mag onophoudelijk tot Hem bidden. Dat voorrecht geldt dus niet alleen maar in noodsituaties! Het contact met mijn Vader in de hemel zou nooit onderbroken moeten zijn. Dan ben ik me er ook steeds van bewust dat ik afhankelijk van Hem ben.

Dank! – In mijn leven mag ik alles aannemen als bewijzen van Gods goedheid, zorg en liefde en Hem daarvoor danken. Zelfs voor de dingen die niet prettig zijn. Als ik ervoor dank, omdat ik weet dat God het beste met me voor heeft, wordt mijn hart blij.