Het Rechte Spoor – 2021 | Maandag 12 juli

Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden.
Handelingen 16 vers 31

Op een elektrische fiets werkt de trapondersteuning bij een snelheid tot 25 kilometer per uur. Bij een speed pedelec is die niet begrensd. Snelheden van maar liefst 45 kilometer per uur zijn dan mogelijk. Sinds 2017 mogen ze daarom niet meer op het fietspad rijden. Ze moeten op de weg, tussen de auto’s. De berijders staan wel eens onnodig minutenlang voor een rood verkeerslicht. Ze worden door de detectielussen in het wegdek niet herkend. Ze moeten wachten op een auto om groen licht te krijgen.

God laat mensen vaak een rood licht zien. Hij wil dat ze stoppen, zodat ze tot bezinning kunnen komen. Soms legt Hij ze daartoe op een ziekbed. Door een ongeluk kun je soms weken uitgeschakeld zijn. Dan heb je de mogelijkheid om na te denken. Wat is nu werkelijk belangrijk?

God hoopt dat mensen gaan begrijpen dat de eeuwigheid letterlijk oneindig belangrijker is dan het korte leven op aarde. Dat ze gaan beseffen dat de eeuwige bestemming van hun ziel veel belangrijker is dan de gezondheid van hun lichaam. Hij wijst hen op de Heere Jezus, opdat ze behouden kunnen worden.