Het Rechte Spoor – 2021 | Dinsdag 13 juli

Groei in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen.
2 Petrus 3 vers 18

Een baby wordt met veel zorg omringd. Ouders hebben er heel veel voor over dat hun kind zich goed ontwikkelt. Wat is het dan belangrijk om te letten op de geestelijke groei van een kind van God! Het is voor ouders erg als de ontwikkeling van hun kleine vertraagt. Het is veel ernstiger als een christen in zijn geestelijke groei stil blijft staan!

De kennis van onze Meester en Heiland Jezus Christus is het doel van de groei. Door het lezen van de Bijbel en het overdenken ervan leren we Hem steeds meer kennen. We zullen dan ook als vanzelf steeds meer op Hem gaan lijken. We gaan leven zoals Hij leefde, handelen zoals Hij handelde, spreken zoals Hij sprak.

We worden ons ervan bewust dat Hij de volle zeggenschap over ons heeft: omdat Hij ons heeft geschapen, ook omdat Hij ons door Zijn sterven heeft gekocht. Daarbij weten we dat Hij onze Heiland en Verlosser is, dat Hij aan het kruis Zijn leven voor ons gaf om ons te redden.