Het Rechte Spoor – 2021 | Donderdag 29 april

Zij die zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan, en zij die onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden (…) Zo zal het gaan op de dag wanneer God de verborgen dingen van de mensen zal oordelen door Jezus Christus. 
Romeinen 2 vers 12 en 16

De Landelijke Eenheid van de politie pakt steeds vaker dieven op met behulp van camera’s die boven de wegen hangen. Ze richten zich elke week op één kenteken. Als de betreffende persoon staande wordt gehouden, is het acht van de tien keer raak. Zakkenrollers en winkeldieven worden zo gegrepen. – Iedere nette burger is blij dat misdaad wordt bestraft. Zijn we er ook blij mee dat de heilige God élke zonde tegen Hem zal oordelen?

Het is de mens zó eigen: wijzen naar een ander en hem veroordelen, terwijl je zelf ook fouten maakt en net zo schuldig bent, misschien wel nóg schuldiger.

De dag komt dat God alles openbaar maakt en alles zal oordelen. Dan is de pakkans niet tachtig, maar honderd procent. Alleen wie nu al zijn zonden voor God belijdt en zo vergeving ontvangt op grond van het sterven van Christus, wordt niet ‘opgepakt’, maar ‘opgehaald’ om de hemel binnen te gaan!