Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2021 | Donderdag 28 januari

God zij dank voor Zijn onuitsprekelijke gave!
2 Korinthe 9 vers 15

De Brit David Harding studeerde in 1982 af als natuurkundige aan de universiteit van Cambridge. Als belegger had hij behoorlijk succes. Hij schopte het tot miljardair. Twee jaar geleden deed hij een gift: hij schonk de universiteit omgerekend 100 miljoen euro.

De gulle gever wilde er zo voor zorgen dat ook in de toekomst de beste studenten daar zouden kunnen studeren en onderzoek doen.

In een wereld van hebzucht en eigenbelang is gulheid een verademing. Zouden mensen niet wat meer bewondering voor God moeten hebben? Hij is toch de grootste Gever?

God schonk Zijn eigen Zoon. Hij liet Hem als Mens geboren worden. Daarna zond Hij Hem, Jezus Christus, naar het kruis om daar te sterven. En dat deed God niet om ‘lieve mensen’ te helpen en te redden, maar Hij deed dat voor vijanden, voor mensen die Hem haatten.

Voor diezelfde mensen die de Heere Jezus Christus verwierpen en kruisigden, voor hén gaf God Zijn Zoon. Wat een liefde! Voor die Gave bewonderen we Hem.

 

Het dagboek bestellen?