Het Rechte Spoor – 2021 | Donderdag 27 mei

Vlucht, red uw leven!
Jeremia 48 vers 6

Als struisvogels bang zijn, steken ze hun kop in het zand. Als je het gevaar niet ziet, bestaat het immers niet, toch?

Het verhaal klopt niet. Struisvogels steken hun kop níet in het zand. Als ze een gevaar zien opduiken, gaan ze zo plat mogelijk op de grond liggen. Ze proberen zichzelf op die manier onzichtbaar te maken. Als dat niet lukt, rennen ze hard weg.

Daartoe roept de Bijbel op: “Vlucht, red uw leven!” Er dreigt gevaar. Dat is als een geweldige onweerswolk. Het oordeel van God zal worden uitgeoefend over alle zonden. Een onweerswolk kan nog overdrijven, maar Gods oordeel komt. Dat staat vast. Daarom is het zaak om, net als een struisvogel, te vluchten!

Waarheen? Natuurlijk naar een veilige plek. Waar is die veiligheid te vinden? Enkel en alleen bij de Heere Jezus Christus. Wie tot Hem z’n toevlucht neemt, is in veiligheid.

Hoe kan dat? Omdat de Heere Jezus aan het kruis het oordeel al hééft ondergaan. Hij droeg daar de zonden van allen die in Hem zouden geloven. Daarom roept God alle mensen toe: ‘Vlucht naar Christus!’