Het Rechte Spoor – 2021 | Vrijdag 28 mei

God is ons een toevlucht en vesting; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden.
Psalm 46 vers 2

Zijn er wel eens moeilijkheden en problemen in uw leven opgedoken die u de baas waren? Velen hebben die ervaring opgedaan. Ze kunnen u verzekeren dat die bitter is.

Wat is de grootste oorzaak van zwakheid in zulke gevallen? Dat is het vertrouwen dat we op onszelf stellen. Dat we denken dat we de situatie zelf wel onder controle kunnen krijgen.

We moeten leren dat we in onszelf geen kracht en wijsheid hebben om staande te blijven. We hebben een helper nodig!

Waar is deze Helper te vinden? Op Wie kunnen we steunen? Iedere ware hulp komt van de Heere God. Zo staat het in de Bijbel. Dat is niet alleen maar theorie, maar echt waar! Hoewel we beter weten, proberen we vaak eerst onszelf te helpen. Daarna gaan we hulp bij mensen zoeken. En als laatste gaan we tot God. Wat heeft dat al een teleurstellingen tot gevolg gehad!

Als kinderen van God moeten we leren ons allereerst tot onze Vader te wenden en onze hulp en bijstand van Hem te verwachten. Dat is gezegend.