Het Rechte Spoor – 2021 | Donderdag 2 september

Hij zal ook wat in de duisternis verborgen is aan het licht brengen, en de voornemens van het hart openbaar maken.
1 Korinthe 4 vers 5

In Oostenrijk ligt de plaats Linz. Een echtpaar daar bestelde via internet in Nederland wat kleding. Het pakketje werd netjes bezorgd. Er zat ook nog iets in dat niet bij de bestelling hoorde: 25.000 xtc-pillen. De drugspillen hadden de waarde van zo’n half miljoen euro. De politie achterhaalde dat de pillen bestemd waren voor iemand in Schotland. Die man werd daarop aangehouden. Hij had wat uit te leggen.

Door zulke domme vergissingen komen heel wat misdaden aan het licht. Door Gods alwetendheid en almacht komen álle zonden aan het licht. Er blijft er niet één verborgen.

Wie dat tot zich door laat dringen, beseft dat hij een probleem heeft. Als hij straks voor God staat, wat moet hij dan? Is er geen ontvluchten mogelijk? Jazeker! Diezelfde God Die alle zondaars zal moeten straffen, stuurde Zijn eigen Zoon naar het kruis om daar voor een oplossing te zorgen. Hij droeg het oordeel voor allen die in Hem geloven. Daarvoor zullen we God de Vader en de Heere Jezus Christus tot in alle eeuwigheid prijzen.