Het Rechte Spoor – 2021 | Woensdag 1 september

Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn.
Romeinen 8 vers 1

Vandaag twee jaar geleden gaf een motoragent een andere motorrijder een stopteken. Die gaf daar geen gehoor aan, maar ging ervandoor. De agent achter hem aan. Op de A27 staakte hij de achtervolging. De man reed harder dan 250 kilometer per uur. Hij kon ontsnappen, maar het kenteken van zijn motor was opgenomen. Hij ontsprong de dans niet. Hij had zichzelf door zijn vlucht alleen maar nog dieper in de nesten gewerkt.

Dat overkomt elk mens die niet zijn toevlucht bij de Heere Jezus Christus zoekt, maar juist bij God vandaan vlucht.

Het is zo ontzettend dom om te denken dat je aan God ontkomen kunt! Een kind snapt toch dat dat niet kan?!

Het is enkel ‘uitstel van executie’. Ja, ook een verzwaring van de straf. Wie tot God gaat en zijn schuld eerlijk erkent, wordt juist alles volledig kwijtgescholden. Dan is er helemaal geen straf meer.

Aan ons is de keus. Daartoe leven we op aarde. Hier wordt beslist waar we de eeuwigheid doorbrengen. Er is geen beslissing die nog belangrijker is.