Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2021 | Vrijdag 3 september

Gaan zij door het dorre dal van de moerbeibomen, dan maken zij God tot hun bron; ook zal de regen hen overvloedig bedekken.
Psalm 84 vers 7

Als christenen hebben we tijdens ons leven op aarde twee belangrijke lessen te leren: afhankelijkheid van God en onderwerping aan Zijn wil.

Als mensen worden we van nature juist gekenmerkt door onafhankelijkheid en opstandigheid. God heeft ons echter tot Zich gebracht. We zijn door het geloof in de Heere Jezus kinderen van God geworden. Zo hebben we Zijn natuur ontvangen. De trekken van die natuur komen openbaar in de afhankelijkheid van en de onderworpenheid aan God.

De omstandigheden in het leven zijn gelegenheden waarin deze hoedanigheden op de proef worden gesteld en aan het licht worden gebracht. Op die manier werken alle verblijdende dingen én alle moeilijkheden mee tot zegen.

Als we God liefhebben en Hem wensen te behagen, grijpen we alle omstandigheden aan als gelegenheden om afhankelijkheid en gehoorzaamheid in praktijk te brengen. Dat is gezegend. En God houdt te veel van ons om ons die zegen te onthouden.