Het Rechte Spoor – 2021 | Donderdag 14 oktober

Jona stond op om naar Tarsis te vluchten, weg van het aangezicht van de HEERE.
Jona 1 vers 3

Wat betekent de uitdrukking ‘de kuierlatten nemen’? Daarmee wordt bedoeld dat iemand zich uit de voeten maakt, hij gaat weg en verdwijnt. Het is niet heel spectaculair, maar met de kuierlatten worden simpel onze benen bedoeld. Kuieren is immers gewoon op je gemak wandelen. Hij is dan met de benenwagen onderweg.

Zo vluchtte Jona weg. God had hem naar Ninevé gezonden, maar hij ging de andere kant op. Waarom? De reden is triest: hij kende Gods genade. Jona moest in Ninevé het oordeel aankondigen, maar wist: als de mensen daar zich zouden bekeren, zou God hun genadig zijn. En dat wilde Jona niet. Hij verlangde ernaar dat het oordeel over die vijanden van Israël zou worden uitgeoefend.

Wat mogen we God dankbaar zijn dat Hij genadiger is dan Zijn profeet! Hij heeft niet alleen de Ninevieten genade bewezen, maar neemt nog steeds in genade elk mens aan die zich tot Hem bekeert. We hebben het inderdaad niet verdiend, maar God heeft ons die in Christus geloven, onnoemelijk veel geschonken. Tot in alle eeuwigheid zijn we Zijn eigendom.

 

Het dagboek bestellen?