Het Rechte Spoor – 2021 | Dinsdag 7 december

De apostelen legden met grote kracht getuigenis af van de opstanding van de Heere Jezus; en er was grote genade over hen allen.
Handelingen 4 vers 33

De opstanding van de Heere Jezus Christus was een geweldig belangrijk onderwerp in de prediking van de apostelen. Daar hangt ontzettend veel, ja, uiteindelijk alles van af.

God heeft Zijn Zoon op de derde dag opgewekt. Daardoor liet Hij zien dat Hij welbehagen in Hem vond. Hij bevestigde zo dat het verlossingswerk aan het kruis aan al Zijn heilige eisen had voldaan.

Tegelijk bewijst de opstanding van de Heere Jezus dat Hij heilig en rechtvaardig is, zonder zonde. Daarom kon de dood Hem niet vasthouden.

Met de opstanding doorkruiste God de plannen van de ongelovige Joden. Zij wilden Christus niet als hun Messias aannemen. Ze dachten dat ze over Hem hadden getriomfeerd, toen Hij was gestorven. Maar nu bewijst het lege graf hun nederlaag. Zij hebben zich schuldig gemaakt aan de verwerping van Hem Die God als hun Koning had gezalfd.

Met het aannemen van de opstanding van Christus staat of valt alles!

 

Het dagboek bestellen?