Het Rechte Spoor – 2021 | Maandag 6 december

Als u de goddeloze waarschuwt en hij zich niet van zijn goddeloosheid en van zijn goddeloze weg bekeert, zal hij in zijn ongerechtigheid sterven.
Ezechiël 3 vers 19

Zal vanmiddag om twaalf uur de sirene nog loeien? Tijdens het schrijven nu is dat nog niet bekend. Al in 2016 werd besloten om het luchtalarm te vervangen door waarschuwingen via de media en mobieltjes. Er was gedacht aan 1 januari 2020, maar dat was niet haalbaar. Langs de grenzen van het land was het nieuwe systeem nog niet waterdicht. Ook waar veel chemische industrie is, waren nog aarzelingen.

Het is belangrijk dat bij gevaar iedereen duidelijk gewaarschuwd kan worden. Niemand mag terecht verwijten: ‘Ik heb geen waarschuwing gehad’.

Daarom laat God ook in de hele wereld verkondigen dat het oordeel dreigt voor elk die weigert zich voor Hem te buigen. Nu u dit leest, bent u gewaarschuwd. Er is geen excuus meer.

Als iemand weigert zich tot God te bekeren, z’n zonden te belijden en de Heere Jezus als Heiland aan te nemen, is dat zijn keus. Maar dan heeft hij niet het recht om zich straks in de vuurzee te beklagen. Hij heeft het zelf gewild.

 

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage