Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2021 | Dinsdag 27 april

Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. en Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken.
Johannes 10 vers 27 en 28

Kan een gelovige zijn heil nog verliezen? Kan hij op aarde al zeker weten dat hij eeuwig leven bezit, dat hij in de hemel zal aankomen? De woorden van de goede Herder spreken voor zich: “Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid”. 

Als ik de Heere Jezus als Heiland heb aangenomen, kan ik nooit werkelijk rusten op Zijn volbrachte werk zolang ik denk dat ik mijn eeuwige heil nog kan verliezen als ik struikel.

Als gevolg daarvan zal ik God en de Heere Jezus ook nooit de dankbaarheid kunnen betonen die leeft in al Gods kinderen die weten dat alles voor hen ís volbracht. De lofprijzing en aanbidding van de Vader en de Heere Jezus zal dan niet de diepgang krijgen die Hij zo graag bij ons ziet.

Als mijn falen me zou beroven van het eeuwige heil, zou niet één mens de hemel bereiken, terwijl God Zijn hemel juist wil bevolken met verloste mensen. Daartoe gaf Hij immers Zijn Zoon!