Het Rechte Spoor – 2021 | Dinsdag 26 januari

Allen die Hem [= Christus] aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven.
Johannes 1 vers 12

Zijn er mensen die een recht hebben op een plaats in de hemel?

Voor sommigen is dit helemaal geen vraag, omdat ze beslist niet aan het hiernamaals willen geloven. Anderen hebben het op aarde zo moeilijk dat ze het onrechtvaardig vinden, als God hen na de dood ook nog het genot van de hemel zou ontzeggen.

Wat is echter Gods antwoord op de vraag?

De hemel is de plaats waar Hij woont. Daar verwacht Hij alle mensen die Zijn kinderen zijn geworden. Een kind heeft toch het recht om thuis te komen!

Alle mensen zijn schepselen van God, maar niet Zijn kinderen. Om het ‘recht’ te verkrijgen op een plaats in de hemel, is het dus nodig om Gods kind te worden. Hoe kan dat? Ons Bijbelvers zegt het: door de Heere Jezus Christus aan te nemen.

Hij is de enige Middelaar tussen God en de mensen. Door een bewuste ommekeer en het geloof in Hem en in wat Hij heeft volbracht op het kruis, mogen we weten dat we in de hemel zullen wonen!

 

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage