Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2021 | Dinsdag 25 mei

De wet van de HEERE is volmaakt, zij bekeert de ziel; de getuigenis van de HEERE is betrouwbaar, zij geeft de eenvoudige wijsheid. De bevelen van de HEERE zijn recht, zij verblijden het hart; het gebod van de HEERE is zuiver, het verlicht de ogen.
Psalm 19 vers 8 en 9

Het eerste wat Gods Woord in een mens bewerkt, is besef van schuld, berouw over de zonde en belijdenis daarvan. Zo krijgt de wedergeboorte gestalte.

Zodra er nieuw leven aanwezig is, wordt het Woord van God daarvoor het dagelijkse voedsel.

Tijdens zijn reis door de wereld heeft de christen de beschikking over Gods Woord als een ‘Reisgids’. Het laat hem in alle omstandigheden weten wat de wil en weg van God is.

Het Woord van God is ook ons wapen, ons zwaard waarmee we alle aanvallen van de boze kunnen afslaan.

Als we in aanraking zijn gekomen met de onreinheid en drek van de wereld, mogen we het Woord lezen om daardoor gereinigd en geheiligd te worden. Gods Woord is een geweldig geschenk van de grote, almachtige God aan ons, kleine mensen. Laten we dat waarderen en Hem er diep dankbaar voor zijn!