Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2021 | Dinsdag 23 maart

Uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.
Efeze 2 vers 8 tot en met 10

Als het Nieuwe Testament over goede werken spreekt, worden daarmee nooit werken bedoeld waardoor we iets bij God kunnen verdienen. Goede werken kun je pas doen, als je het grote werk dat de Heere Jezus aan het kruis heeft volbracht, persoonlijk in het geloof hebt aangenomen.

De Heere Jezus wenst dan echter dat we tot ieder goed werk bereid zijn. Als verloste mensen dienen we onze tijd op aarde niet te verspillen, maar te doen wat Hij ons opdraagt.

Om daadwerkelijk geschikt te zijn voor de opdrachten die God ons wil geven, is het nodig om de Bijbel te lezen en ons daaraan te onderwerpen, om er gehoorzaam aan te zijn.

Bovendien spoort Gods Woord ons ertoe aan dat we afstand nemen van alles wat in Zijn ogen verkeerd is. Anders kan Hij ons niet in Zijn dienst gebruiken.