Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2021 | Maandag 22 maart

Zij die gereed waren, gingen met hem naar binnen naar de bruiloft, en de deur werd gesloten.
Mattheüs 25 vers 10

Boven de Oost-Duitse stad Leipzig ligt het plaatsje Delitzsch. Daar staat een oude suikerfabriek, niet meer in gebruik. Op het omheinde terrein staat een transformatorhuisje. Twee jaar geleden braken twee metaaldieven de deur open. Eén probeerde een hoogspanningskabel te verwijderen. Daarop stond tussen de 10.000 en 100.000 volt. Dat overleefde hij niet. Zijn kompaan waarschuwde wel de politie, maar dat was te laat.

Als de Heere Jezus Christus komt, mag ieder die gereed is, met Hem meegaan naar de hemel. Daar wordt het eeuwige feest gevierd. Wie níet klaar is, blijft achter. Hem wacht het eeuwige oordeel.

Op het moment dat Christus komt, is het te laat om je nog te bekeren en je zonden te belijden. Dat moet je daarvóór hebben gedaan.

De Bijbel zegt nergens wanneer Christus wederkomt, alleen dat het spoedig zal zijn. Daarom kan het geen uitstel lijden. Wie zeker wil zijn dat hij eeuwig gelukkig is, moet zich vandaag nog tot God bekeren!