Het Rechte Spoor – 2021 | Dinsdag 14 september

Daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven, opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid.
2 Thessalonika 2 vers 11 en 12

De Heere Jezus heeft beloofd dat Hij terugkomt. Niet om nog een keer als Mens op aarde te leven, maar om allen die in Hem geloven en zo kinderen van God zijn geworden, bij Zich in de hemel te halen. Dit is heel dichtbij!

Is het daarna voor hen die steeds hebben geaarzeld, nog mogelijk om gered te worden? De Bijbel laat daar geen enkele twijfel over bestaan: Nee! De reden wordt in vers 10 genoemd: “omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden”.

Deze waarheid heeft betrekking op henzelf en op God. Zij gaven niet toe dat zij in Gods oog door en door verdorven waren. Daarom namen ze Gods vergeving door het geloof in de Heere Jezus en Zijn vergoten bloed niet aan. Ze vonden dat voor hen overbodig. God stuurt dan in hun harten een kracht die zal bewerken dat ze de leugen geloven. Dan kunnen ze niet anders meer dan luisteren naar de influisteringen van satan.

 

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage