Het Rechte Spoor – 2021 | Maandag 13 september

Hij verbrijzelde ook de koperen slang, die Mozes gemaakt had, omdat de Israëlieten er tot die tijd toe reukoffers aan gebracht hadden.
2 Koningen 18 vers 4

Een man uit een rijtjeshuis in de Antwerpense wijk Luchtbal belde de politie. Er was ingebroken. Agenten kwamen langs. Ze merkten daarbij een tijgerpython op. De Vlaming had de slang al twintig jaar, maar die was in de loop van de tijd behoorlijk gegroeid. De python was 6,5 meter lang geworden en 80 kilogram zwaar. Het terrarium was alleen niet meegegroeid en ook niet veilig genoeg. Het dier werd in beslag genomen en elders ondergebracht.

Koning Hizkia vermorzelde de koperen slang die Mozes in de woestijn had gemaakt. Wie door een van de vurige slangen dodelijk was gebeten, maar opkeek naar die koperen slang op de stok, redde daardoor zijn leven. Het is een prachtig beeld van de Heere Jezus aan het kruis. Wie in Hem gelooft en zijn vertrouwen op Hem stelt, wordt gered van het eeuwige oordeel, de tweede dood.

Wij buigen ons niet voor beelden en vereren geen zichtbare dingen, maar we knielen neer voor onze God en Vader en voor onze Zaligmaker Jezus Christus. Hem danken en aanbidden we!

 

Het dagboek bestellen?