Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2021 | Dinsdag 11 mei

Sinds de dag van uw vaderen bent u afgeweken van Mijn verordeningen, en hebt u ze niet in acht genomen. Keer terug naar Mij, en Ik zal naar u terugkeren, zegt de HEERE van de legermachten. Maar u zegt: In welk opzicht moeten wij terugkeren?
Maleachi 3 vers 7

Steeds weer zag God Zich genoodzaakt om Zijn volk Israël onder een oordeel te brengen. Doordat ze iedere keer weer van Hem afweken, hadden ze ten slotte zo goed als alles verloren. Hun land was verarmd, de tempel een ruïne. In dit laatste Boek van het Oude Testament roept God hen nog een keer op om tot inkeer te komen.

Als onder ons christenen geestelijke armoede en maar weinig zegen te zien is, heeft dat dan niet te maken met het gebrek aan gehoorzaamheid aan Gods Woord? Is de oorzaak niet dat we zo weinig verwerkelijken van wat God van ons verlangt?

Het afwijken van Zijn Woord is een ernstige zaak. Laat iedereen zichzelf beproeven. Als we ons tot Hem wenden en ons houden aan wat Hij ons voorhoudt, zal Hij Zijn belofte waarmaken. Een echte ommekeer tot Hem en Zijn Woord als het zichtbare bewijs van echt christelijk leven, dát is het waar God naar uitziet!