Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2021 | Woensdag 12 mei

Jezus, vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest naar de woestijn geleid, waar Hij veertig dagen verzocht werd door de duivel.
Lukas 4 vers 1 en 2

Twee jaar geleden bezocht koningin Maxima Ethiopië. Tijdens een rit van de plaats Debre Berhan naar de hoofdstad Addis Abeba werd de stoet door de verkeerspolitie aan de kant gezet. De agenten vonden dat er te hard werd gereden.

Iedereen moet zich aan de wet houden. Niet alleen: ook mensen die een hoge positie innemen, maar: juist zij!

De duivel mocht van God veertig dagen z’n gang gaan om te proberen de Heere Jezus tot zondigen te verleiden. Het lukte hem niet. Hij droop beschaamd af, met de staart tussen de poten.

Jezus Christus bleek zonder zonde te zijn. Dat was een absolute voorwaarde om naar het kruis te gaan en daar het offer voor onze zonden te brengen. Omdat Hij Zelf zondeloos was, was Hij in staat voor anderen de schuld te betalen.

Hij was er niet alleen toe in staat, maar ook bereid. Hij ging naar het kruis en stierf voor ons!