Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2021 | Dinsdag 2 maart

Zouden wij het goede wel van God ontvangen en zouden we het kwade niet ontvangen?
Job 2 vers 10

Na het jaar 1000 n.Chr. kende Europa enkele eeuwen van maatschappelijke rust en voorspoed. Er was een betrekkelijke welvaart en een groot optimisme. Aan die periode kwam in 1347 een einde toen Italiaanse zeelui uit Azië de builenpest meebrachten. In dat verre werelddeel waren al – volgens ruwe schattingen – zo’n 35 miljoen mensen aan de pest bezweken.

De gevreesde ziekte doodde bijna de helft van de inwoners van Europa. Eeuwenlang drukte die een onuitwisbaar stempel op het leven hier.

Door zulke epidemieën en ook door persoonlijke ziekbedden zijn al ontelbare mensen tot nadenken en inkeer gekomen.

Als God spreekt, is het erg raadzaam en heilzaam te luisteren. Job aanvaardde alles uit Gods hand, in de wetenschap dat Hij alles bestuurt. Hij heeft veel geleerd door zijn bijna onmenselijk zware beproeving. Hij werd er dichter door bij God gebracht.

Als God tot ons spreekt, heeft Hij ons geestelijk welzijn op het oog. Hij wil ons immers gelukkig maken. Luisteren we dan?