Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2021 | Maandag 1 maart

Halleluja, want de Heere, de almachtige God, is Koning geworden. Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven.
Openbaring 19 vers 6 en 7

Op 29 februari 2016 werden 466 kinderen geboren. Nu ik dit schrijf, is het aantal geboorten op de schrikkeldag in 2020 nog niet bekend. Totaal zijn er op die dag in Nederland ruim 11.000 mensen jarig. Soms vieren die hun verjaardag op 28 februari, maar meestal de dag erna, op 1 maart. Eén keer in de vier jaar is het groot feest.

In de hemel zullen we geen verjaardagen meer vieren. Daar rekenen we immers niet meer met tijd. Verjaren bestaat niet meer. De hele eeuwigheid zal één groot feest zijn voor allen die de Heere Jezus Christus als hun Zaligmaker hebben aangenomen.

Nee, het is gelukkig niet een feest zoals de wereld ze viert. Dat eindigt maar al te vaak verkeerd. In de hemel woont reinheid. Daar is het licht en de liefde van God. Volkomen vrede heeft daar z’n vaste woonplaats. Er is dan ook geen ruzie, geen twist. Alles is volmaakt. Samen zullen we het nieuwe lied zingen tot eer van het geslachte Lam, de gekruisigde én uit de dood opgestane Heere Jezus; en God de Vader zullen we prijzen voor de gave van Zijn geliefde Zoon!