Het Rechte Spoor – 2021 | Woensdag 3 maart

Ik, Wijsheid (…) Rijkdom en eer is er bij Mij, duurzaam bezit en gerechtigheid. Mijn vrucht is beter dan bewerkt goud en dan zuiver goud, Mijn opbrengst beter dan het beste zilver.
Spreuken 8 vers 12, 18 en 19

Begin maart vorig jaar stapte een 27-jarige Braziliaan in Rio de Janeiro op het vliegtuig. Op doorreis naar Hongkong maakte hij een tussenstop op Schiphol. Daar ontdekte de douane in zijn handbagage zes goudstaven van elk 2,5 kilogram. Hij kon er geen goede verklaring voor geven. De 15 kilogram goud was ruim 700.000 euro waard. Hij was het edele metaal kwijt.

In Spreuken 8 spreekt de Wijsheid. Het is de Heere Jezus Zelf, de eeuwige Zoon van God. Hij is de Wijsheid in Persoon. Hem te kennen, dát is ware rijkdom! Wat Hij ons aanbiedt, is meer waard dan al het goud van de hele wereld bij elkaar. Het is duurzaam bezit. Dus het blijft tot in eeuwigheid bestaan en is niet aan waardeschommelingen onderhevig.

De Heere Jezus wil ons vrede met God geven; die hebben we nodig, omdat we van nature Zijn vijanden zijn. Hij schenkt vergeving; die hebben we nodig, omdat we zondaars zijn. Wie in Hem gelooft, wordt onnoemelijk rijk.