Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2020 | Zondag 6 december

Ik heb U verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk volbracht dat U Mij gegeven hebt om te doen.
Johannes 17 vers 4

Er is één Mens geweest Die aan het einde van Zijn verblijf op aarde kon zeggen dat Hij God hier had verheerlijkt. Het was de Zoon van God. Hij was Mens geworden om God te openbaren en ons te redden.

Allen – álle mensen, uitgezonderd Christus – hadden God onteerd. Zij erkenden Zijn gezag en majesteit niet. Ze waren ongehoorzaam en deden hun eigen wil.

De Heere Jezus heeft Zijn God en Vader echter in alles de eer gegeven die Hem toekomt. Zijn leven, alles wat Hij deed en zei, was een ononderbroken verheerlijking van Zijn Vader. Wat moet dat voor God een groot welgevallen zijn geweest!

Vierduizend jaren had Hij op de aarde neergezien. Wat Hij zag, was één aaneenschakeling van falen, zonde, ongerechtigheid en goddeloosheid. En toen was er eindelijk een Mens Die Zich volledig aan Hem toewijdde, van het begin tot aan het eind, zonder onderbreking! Zoals Zijn Zoon in de eeuwigheid het Voorwerp van Zijn welbehagen was geweest, was Hij dat ook tijdens Zijn leven op aarde.

 

Het dagboek bestellen?