Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2020 | Zaterdag 5 december

Ik zag de doden, klein en groot, voor God staan (…) En de zee gaf de doden die in haar waren.
Openbaring 20 vers 12 en 13

Het Britse oorlogsschip de Minotaur was op weg van Gothenburg naar Engeland, in december 1810. Het strandde op de Noorderhaaks bij Texel. Het was de grootste scheepsramp met een enkel schip ooit voor de Nederlandse kust: 570 opvarenden kwamen om. De 134 overlevenden werden krijgsgevangen gemaakt. Ruim twee eeuwen later, in 2018, liep een Wieringer kotter daar schade op. Zo werd het wrak dat onder het zand lag, gevonden.

Op Gods tijd zullen alle mensen worden opgewekt. Voor ons zou dat onmogelijk zijn; voor de Schepper is het niets. Zijn Zoon roept – en alle gestorvenen staan op. Of ze begraven of gecremeerd zijn, of ze een zeemansgraf hebben gehad, dat maakt voor God helemaal niets uit. Ieder verschijnt voor Hem.

Hij heeft ons op de aarde geplaatst en vraagt rekenschap. Hebben we Hem afgewezen en onze eigen wil gedaan? Dan volgt veroordeling. Zijn we voor Hem op onze knieën gegaan? Hebben we onze schuld erkend en in de Heere Jezus en Zijn kruis geloofd? Dan wacht de eeuwige heerlijkheid. Waar kiezen we voor?

 

Het dagboek bestellen?