Het Rechte Spoor – 2020 | Vrijdag 4 december

In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben.
Johannes 14 vers 2 en 3

Dit hoofdstuk brengt troost. De discipelen worden voorbereid op het vertrek van hun Meester. Dat is ook voor ons tot zegen.

De Heere Jezus heeft gezegd dat onze toekomst de heerlijkheid is: het huis van de Vader. Hij zal ons komen halen, opdat we eeuwig bij Hem zijn.

Ook wijst Hij ons op de verbinding met de Vader. Wij zijn Gods kinderen. Daarom mogen we ons in het gebed ook vrijmoedig tot Hem wenden.

De Heiland heeft voor de tijd van Zijn afwezigheid een Goddelijke Persoon beloofd: de Heilige Geest. Hij is nu niet alleen met ons, maar ook in ons. Hij geeft ons de zekerheid dat we alles zullen ontvangen wat de Vader nodig voor ons acht.

We hebben het Woord van God in handen. De Geest leidt ons bij het lezen en begrijpen daarvan. Hij toont ons de heerlijkheid van Christus!

 

Het dagboek bestellen?