Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2020 | Zondag 5 januari

Toen zij op de plaats kwamen die Schedel genoemd werd, kruisigden ze Hem daar, met de misdadigers, de één aan de rechter- en de ander aan de linkerzijde. En Jezus zei: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.
Lukas 23 vers 33 en 34

De dood door kruisiging is één van de pijnlijkste en wreedste doden. De spijkers werden door de handen en voeten van de kruiselingen gedreven. Hun lichaamsdelen werden zo uit elkaar getrokken. Uiteindelijk trad verstikking op.

De Heiland was bovendien het mikpunt van de spot en hoon van onverzoenlijke vijanden. Zelfs in die laatste, vreselijke uren konden ze het niet laten Hem te beschimpen. Ze genoten van Zijn leed. Er waren wel enkelen die Hem liefhadden en medelijden toonden, maar zij stonden op een grote afstand.

Toen klonken de eerste woorden van de Heere Jezus vanaf het kruis. Luid en duidelijk, voor ieder hoorbaar. Hij bad Zijn Vader om vergeving voor Zijn kwellers!

Wat een genade! Het hart van de Heere Jezus was vol van liefde en tederheid. Hoe had Hij anders op dat moment zó kunnen bidden?

 

Het dagboek bestellen?