Het Rechte Spoor – 2020 | Zondag 5 april

Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs een nieuwe en levende weg, die Hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door Zijn vlees.
Hebreeën 10 vers 19 en 20

Gods eeuwige Zoon werd Mens. Als Baby werd Hij geboren en in een kribbe gelegd. Hij was niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Hij nam de plaats van de volkomen Dienstknecht in. Hij leefde volmaakt in overeenstemming met Gods wil en gedachten.

Door Zijn leven werd de toegang tot God voor de mens echter niet ontsloten. Het tegendeel is eerder waar. Nu kon God op Zijn Zoon wijzen en tegen de mensen zeggen: ‘Kijk, zó moeten jullie leven, als jullie met Mij in verbinding willen staan!’ En niemand kon dat.

Het voorhangsel moest scheuren. De Heere Jezus moest sterven. Alleen door Zijn dood is de verzoening tot stand gebracht. Aan het kruis bracht Hij het offer voor de zonde. Omdat de Heiland in de dood ging, kan de zondaar nu tot God naderen om van z’n zonden verlost te worden. – Inderdaad, de weg tot God is ingewijd door het bloed van Christus. Hem zij daarvoor de lof!

 

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage