Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2020 | Zondag 30 augustus

Dit is Mijn lichaam (…) Doe dat tot Mijn gedachtenis (…) Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in Mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als u die drinkt, tot Mijn gedachtenis.
1 Korinthe 11 vers 24 en 25

Twee keer zei de Heere Jezus het bij de instelling van het avondmaal: “Doe dat tot Mijn gedachtenis!” Hij alleen staat voor onze aandacht. Bij de verkondiging van Zijn dood is het immers vanzelfsprekend dat we denken aan Zijn heerlijkheid die juist in Zijn sterven op het hoogst aan het licht kwam.

De Heere Jezus was de gehoorzame Mens. Maar nergens werd Zijn gehoorzaamheid zo op de proef gesteld als op Golgotha, toen Zijn Vader Hem de opdracht gaf te sterven.

Hij was vol liefde en barmhartigheid, tijdens Zijn hele leven. Waar werd dat duidelijker zichtbaar dan aan het kruis? Daar gaf Hij Zich in Zijn grote liefde voor God en mensen over in de dood. Daar was Zijn hart met medelijden vervuld voor de arme zondaars en bad Hij voor hen. Vol toewijding aan Zijn Vader had Hij geleefd. Zijn toewijding was zó volmaakt dat Hij ook bereid was te sterven om de Naam van de Vader te openbaren en om God te verheerlijken. – Inderdaad, Hij is het waard dat we aan Hem denken in Zijn lijden!

 

Het dagboek bestellen?