Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2020 | Zaterdag 29 augustus

Ja, God zij dank voor Zijn onuitsprekelijke gave!
2 Korinthe 9 vers 15

In de zomer van 2018 vonden heel wat mensen in de Duitse stad Mannheim een leuke verrassing in de bus. Een onbekende weldoener stopte hier en daar enveloppen in de brievenbussen. Daarin zaten met elkaar duizenden euro’s. Wie de gulle gever was, was nog niet bekend. Er werd gedacht aan iemand met een verstandelijke beperking. Of aan iemand die psychisch niet goed – of juist ‘te goed’ – in z’n vel zat.

Is het niet eigenlijk droevig? We zeggen daarmee in wezen: een gulle gever, dat kan niet een gezond en verstandig mens zijn!

Inderdaad, de grote Gever is niet een mens, maar Godzelf! Hij gaf Zijn enige Zoon. Hij liet Hem Die God was, geboren worden als een Mens. Daarmee eindigde Gods gave niet. Nee, het was slechts het begin. God zond de Heere Jezus naar het kruis om daar het oordeel over de zonden te ondergaan. Hij gaf Zijn Zoon over in de dood!

En dat deed God niet voor sympathieke vrienden, maar voor vijandige haters. Voor zondige opstandelingen. Voor die gave danken we God eeuwig!

 

Het dagboek bestellen?