Het Rechte Spoor – 2020 | Vrijdag 28 augustus

Op grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus, voor eens en altijd gebracht.
Hebreeën 10 vers 10

Hoe kan nu de dood van één enkel Mens voldoende zijn om ontelbare mensen die geloven, zondenvergeving, redding en het eeuwige leven te geven?

Die op Golgotha Zijn lichaam offerde, Die Zijn leven aflegde in de dood, was de Zoon van God. Van eeuwigheid af was Hij de bron van vreugde voor God de Vader. En toen Hij als Mens werd geboren en ruim dertig jaar op aarde leefde, keek God voortdurend met welgevallen naar Hem. Er was geen enkele smet die Hem ontsierde.

Het door ons gedane kwaad is niet alleen tegen de mens, maar bovenal tegen God gericht. Hij noemt dat eenvoudig, maar ernstig ‘zonde’. Het is een aanval tegen de heilige Schepper. Goede werken kunnen dat niet ongedaan maken. God moet de zonde rechtvaardig oordelen. In Zijn onmetelijke liefde en genade heeft Hij de straf op een Plaatsvervanger gelegd: op Zijn eigen Zoon. Jezus Christus nam de straf op Zich voor ieder die gelooft. De dood van Zijn geliefde Zoon heeft voor God een oneindige waarde. Daarom kan Hij op grond van Christus’ sterven ons allen heiligen.

 

Het dagboek bestellen?